Zespół taneczny "As Pasja"

Historia zespołu rozpoczęła się już w roku 2001, jednak jego aktywność najbardziej wzrosła w ostatnim roku. Założycielką i opiekunką zespołu jest pani Bernadeta Samonek. Zespół w składzie 12 dziewcząt w wieku od 11 do 17 lat tańczy własne układy taneczne do muzyki disco, country, oraz do muzyki Gregorian i Enya. Zespół występuje w czasie lokalnych imprez organizowanych przez Urząd Miasta Czerniejewa takich jak: „Dożynki Powiatowo-Gminne”, „Dni Czerniejewa”, „Konkurs Gramatyczny im. Onufrego Kopczyńskiego”, „Święto Ziemi Wielkopolskiej”, „Zakończenie Lata” itd. Dziewczęta występowały również na imprezach zewnętrznych jak np. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gnieźnie – zakończenie roku szkolnego, 25-lecie Solidarności w Gnieźnie. W październiku 2004 roku brały również udział w gnieźnieńskim „Turnieju tańca nowoczesnego”. „Aspasja”często występuje gościnnie w zaprzyjaźnionym Ośrodku Wczasowym „LTL Camping Gąsawka”, między innymi na imprezie - „Kulajbeczka”.Zespół "Ramzes"


Zespół Ramzes funkcjonuje na terenie Gminy Czerniejewo już od 1999 roku. Grupa młodych ludzi postanawia zagospodarować swój wolny czas i tak zaczyna się ich przygoda z muzyką. Ramzes ma za sobą szereg koncertów grają w szkołach, domach kultury w pubach i na przeglądach.. Muzyka, którą tworzą członkowie grupy to Rock. Dlatego też głównie znajdują słuchaczy wśród ludzi, którzy kochają muzykę przesterowaną. Na koncie grupy znajdują się już dwie płyty DEMO-RECYCLING 2004 roku oraz CDN 2005 roku, które razem tworzą jeden godzinny album. Zapis utworów odbył się przy współpracy z Wrzesińskim ośrodkiem kultury (Wok) realizacji dźwięku dokonał Sebastian Ignaszak opiekun studia. Dzięki swojej wytrwałości muzycy Ramzesa cały czas rozwijają się duży wkład w rozwój kapeli ma także Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo, który to udostępnia zespołom salę prób oraz sponsoruje sprzęt muzyczny.Oficjalna strona Ramzesa