Budynek gminy Budynek gminy
Powiat:
gnieźnieński
Kod:
62-250
Adres urzędu:
Czerniejewo ul. Poznańska 8
Obszar:
112km2
Liczba ludności:
7 014 mieszkańców
Burmistrz:
Jan Kulpiński
Z-ca:
Krzysztof Hapka

Internetowy katalog stron internetowych